PCD Gauge Ruler (วัดระยะรูล้อรถ)

WHEEL PDC Gauge 

WHEEL RIM BOLT CIRCLE PATTERN SLIDING MEASURING TOOL GAUGE 4 5 6 8 LUG RULER 

 

เครื่องมือพิเศษที่ใช้สำหรับวัดรู P.C.D.

คำว่า P.C.D. นั้นย่อมาจากคำว่า Pitch Circle Diameter ซึ่งหมายถึงระยะห่างของรูน็อตที่ตัวล้อแม็ก
โดยวิธีการวัดจากกึ่งกลางของรูน็อต ถึงกึ่งกลาางของรูน็อตอีกฝั่ง โดยหน่วยที่ใช้วัดจะเป็นมิลลิเมตร ซึ่งการวัดขนาดรู PCD จะมีวิธีการวัดที่แตกต่างกัน
ถ้าล้อแม็กมีจำนวนรูล้อแม็กเป็นเลขคู่ ก็สามารถวัดจากกึ่งกลางของรูล้อแม็กถึงถึงรูล้อแม็กฝั่งตรงข้ามได้เลย แต่ถ้าล้อแม็กมีรูล้อแม็กเป็นเลขคี่เช่น 3รู หรือ 5รู
ต้องทำการวัดจากกึ่งกลางรูน็อตผ่านเส้นผ่าศูนย์กลาง


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 67,485