Digital Multimeter

มัลติมิเตอร์ MULTIMETR

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Digital Multimeters)

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ สามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าได้หลายประเภท แบบเดียวกับอนาล็อคมัลติมิเตอร์ นอกจากนี้ยังสามารถวัดปริมาณกระแสสลับ วัดการขยายกระแสตรงของทรานซิสเตอร์ วัดความจุไฟฟ้าและตรวจสอบไดโอดได้อีกด้วย นอกจากนี้ บนแผงหน้าของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ยังมีสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย (safety symbols) กำกับไว้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลสำหรับเตือนผู้ใช้ให้มีความระมัดระวังในการใช้เครื่องมือ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เองและให้เครื่องมืออยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้เสมอจำหน่าย  ซ่อม  พร้อมบริการสอบเทียบ   

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลในการเลือกซื้อ หรือบริการซ่อม สอบเทียบติดต่อ

Call 02-1934108 ,Hot line  086-3851599 (24 hours)

email : sales@ri-instrument.com ; sales@mainscale.com


  • HT60-64.jpg
    ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Digital Multimeters)ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ สามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าได้หลายประเภท แบบเดียวกับอนาล็อคมัลติมิเตอร์ นอกจากนี้ยังสามารถวัดปริมาณกระแสสลับ วัดการขยายกระแ...
Visitors: 141,782