Digital Multimeter


ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Digital Multimeters)

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ สามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าได้หลายประเภท แบบเดียวกับอนาล็อคมัลติมิเตอร์ นอกจากนี้ยังสามารถวัดปริมาณกระแสสลับ วัดการขยายกระแสตรงของทรานซิสเตอร์ วัดความจุไฟฟ้าและตรวจสอบไดโอดได้อีกด้วย นอกจากนี้ บนแผงหน้าของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ยังมีสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย (safety symbols) กำกับไว้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลสำหรับเตือนผู้ใช้ให้มีความระมัดระวังในการใช้เครื่องมือ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เองและให้เครื่องมืออยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้เสมอ


 • 18971-12317212.jpg
  HT21 (Digital Multimeter) Band: HT ITALIAคุณลักษณะดิจิตอลมัลติมิเตอร์HT21 (Digital Multimeter) HTดิจิตอลมัลติมิเตอร์ขนาดพกพาสะดวก สามารถวัดไฟAC/DCได้ถึง600V AC/DC-จอแสดงผลLCD 3 ½ ...

 • HT210.jpg
  HT210(Digital Multimeter) Band: HT ITALIAคุณลักษณะ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์HT210 (Digital Multimeter) HT ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ขนาดพกพาสะดวก สามารถวัดไฟ AC/DC ได้ถึง 600V AC/DC- จอแสดงผล...

 • HT401.jpg
  HT401(Digital Multimeter)Band: HT ITALIAคุณลักษณะ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ HT401(Digital Multimeter) HT ดิจิตอลมัลติมิเตอร์รุ่นพิเศษ สามารถวัดไฟแบบ TRMS AC/DC ได้ทั้งกระแสและแรงดัน- จ...

 • HT60.png
  HT60 (Digital Multimeter)Band: HT ITALIAคุณลักษณะ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์HT60 (Digital Multimeter) - จอแสดงผล LCD 4 dgt , แสดงผล 4000 counts- วัดแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 600V AC/DC- สามารถวัด...

 • HT61.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 149,835