เครื่องวัดคุณภาพน้ำ-ของเหลว

เครื่องวัดและทดสอบคุณภาพน้ำ Water Quality Tester

เครื่องวัดและทดสอบคุณภาพน้ำ  คือ เครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อ งานวัดทางด้านน้ำ วิเคราะห์คุณภาพของน้ำเป็นหลัก เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่กำลังมองหาเครื่องมือที่ใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของน้ำ
■ เครื่องวัดค่า EC                               ■Spectrophotometers

■ เครื่องวัดกรดด่าง pH meter               ■ เครื่องวัดอิออน

■ เครื่องวัดกรดด่าง ORP(mV)               ■ Electrodes

■ เครื่องวัดความเค็ม                            ■ กระดาษทดสอบคุณภาพน้ำ

■ เครื่องวัดออกซิเจน                           ■ Online Process Controller

■ เครื่องวัดความขุ่น                             ■ เครื่องวัดอุณหภูมิ                                     
■ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า     
                ■ Colorimeter                                 

■ Multi-Parameter      
Visitors: 149,833