เครื่องวัดความเค็ม โซเดียม

จำหน่ายเครื่องวัดความเค็ม Salinity meter วัดปริมาณเกลือในน้ำ อาหาร ในน้ำมีหน่วยวัดเป็นเปอร์เซนต์ % หรือ PPT เหมาะสำหรับใช้ตรวจวัดอาหาร เลี้ยงปลาและน้ำทะเล สินค้าคุณภาพ 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 149,835