ตาชั่งเข็ม เครื่องชั่งสปริง

ขนาดเล็ก 
พิกัดกำลัง 3 , 7 , 15 กิโลกรัม (จานกลมเหล็กชุบสังกะสี)
พิกัดกำลัง 20 กิโลกรัม (จานแบนเหล็กชุบสังกะสี)

ขนาดใหญ่ 
พิกัดกำลัง 35 , 60 กิโลกรัม (จานแบนเหล็กชุบสังกะสี)


  • เข็ม 60 กิโล -1.jpg
    ตาชั่งเข็ม - เครื่องชั่งสปริง ขนาดใหญ่ จานแบน พิกัด 60 กิโลกรัมยี่ฮ้อ สิงห์ธงชัยนิยมใช้ในตลาดสด เหมาะสำหรับ ชั่งผัก ชั่งผลไม้ รวมถึงในอุตสหกรรมต่างๆ แข็งแรงทนทานรายละเอียดสินค้า- ต...

  • 35kg.jpg
    ตาชั่งเข็ม - เครื่องชั่งสปริง ขนาดใหญ่จานแบน พิกัด 35 กิโลกรัมยี่ฮ้อ สิงห์ธงชัยนิยมใช้ในตลาดสด เหมาะสำหรับ ชั่งผัก ชั่งผลไม้ รวมถึงในอุตสหกรรมต่างๆ แข็งแรงทนทานรายละเอียดสินค้า- ตั...

  • 15kg.jpg
    ตาชั่งเข็ม - เครื่องชั่งสปริงจานกลม พิกัด 15 กิโลกรัมยี่ฮ้อ สิงห์ธงชัยนิยมใช้ในตลาดสด เหมาะสำหรับ ชั่งผัก ชั่งผลไม้ รวมถึงในอุตสหกรรมต่างๆ แข็งแรงทนทานรายละเอียดสินค้า- ตัวเครื่องท...
Visitors: 146,914