เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบอินฟราเรด DET-306

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบอินฟราเรด   DET-306

เป็นเครื่องวัดไข้ที่เป็นเกรดเครื่องมือทางการแพทย์  ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งยุโรปและอเมริกา ว่าเครื่องวัดไข้ Thermometer sejoy ได้ผ่านการรับรอง FDA, CE และ ISO13485 แล้วอีกทั้งเครื่องวัดไข้ดิจิตอล ของเราได้มีการทดสอบการตกที่ระดับความสูงกว่า 1.5 เมตรด้วย ว่าเครื่องวัดไข้ของเรามีความแข็งแรงทดทานมาก พอกับการใช้งานในชีวิตจริง
บันทึกค่าวัดได้ 10 ค่า

 
 

แจ้งเตือนเมื่อมีไข้

ประกัน 1 ปีเต็ม

 
 

ประมวลผลใน 2 วินาที

เซ็ตวันที่และเวลา

มาตรฐานยุโรป อเมริกาVisitors: 149,835