แผ่นวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์วัดอุณหภูมิ แถบวัดอุณหภูมิ

Temperature Strips  / Temperature Label

แถบวัดอุณหภูมิ  สติ๊กเกอร์วัดอุณหภูมิ  แผ่นวัดอุณหภูมิแบบสติ๊กเกอร์

เป็นสติ๊กเกอร์แถบสีใช้ติดพื้นผิวเพื่อวัดอุณหภูมิ โดยสีจะเปลี่ยนไปอย่างถาวร เมื่อถึงอุณหภูมิสูงสุดในช่วงการวัด  เหมาะสำหรับ งานเก็บรักษาคุณภาพสินค้า,งานอุปกรณ์ไฟฟ้า ,งานซ่อมบำรุง หรืองานขนส่ง ที่จำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินค่าที่กำหนดไว้


  •  TESTO  Testoterm
    Temperature Strips (แถบวัดอุณหภูมิ / สติ๊กเกอร์วัดอุณหภูมิ ) TESTO Testoterm เป็นสติ๊กเกอร์แถบสีใช้ติดพื้นผิวเพื่อวัดอุณหภูมิ โดยสีจะเปลี่ยนไปอย่างถาวร เมื่อถึงอุณหภูมิสูงสุดในช่วง...
Visitors: 149,835