เครื่องวัดแรงตึงทรงกระบอก Tension Gauge

Tension Gauge / เครื่องวัดแรงตึง เส้นลวด ด้าย สายไฟ 

Kanon ( Made in Japan)

Model : TK10 ,TK30, TK50 , TK110 , TK200 , TK300 , TK500 , TK1000 , TK1500 , TK2000 , TK2500 , TK3000 , TK4000 , TK5000 , 
TK7000 , TK10000 , TK15000 , TK20000 , TK30000 


FEATURES

  • Measures pushing, pulling force and spring tension. Our tension gauge are designed to indicate precise increments of force.
  • Use the gauges for taking horizontal measurements. Just add the correcting value to the indicated value(see the table below). A peak indicator is available on every model.
  • Accuracy:±1 increment
  • If you take a measurement horizontally, add the correcting value to the indicated measurement value per the table.
    If you would like your TK gauge with a peak indicator, please specify "TK-G" on your purchase order.

SPECIFICATIONS

Model TK(g)

ModelIncr.LengthWeightCorrecting value 
for horizontal measurements
TK10 0.5g 180mm 30g 3g
TK30 1g 213mm 30g 3g
TK50 1g 213mm 30g 3g
TK110 2g 221mm 35g 10g
TK200 5g 221mm 35g 10g
TK300 5g 221mm 35g 10g
TK500 10g 268mm 78g 30g
TK600 20g 268mm 78g 30g
TK1000 25g 268mm 78g 30g
TK1500 50g 268mm 78g 30g
TK2000 50g 268mm 78g 30g
TK2500 50g 285mm 85g 50g
TK3000 50g 285mm 85g 50g
TK4000 50g 338mm 200g 100g
TK5000 100g 338mm 200g 100g
TK7000 200g 338mm 205g 100g
TK10000 200g 338mm 205g 100g
TK15000 200g 493mm 600g 250g
TK20000 200g 538mm 680g 250g
TK30000 500g 595mm 830g 350g


พร้อมใบ  CALIBRATION CERTIFICATE  มาในชุด
ตัวอย่างใบเซอร์ทิฟิเคต


D
own Load Catalog Tension Gaue TK Series
แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 147,995