เครื่องวัดความหนืด แบบดิจิตอล / Viscometer ยี่ห้อ SJ Instrument รุ่น LVDV-1

คุณลักษณะเครื่องวัดความหนืดแบบหมุน (Rotational viscometer)

ยี่ห้อ SJ Instrument รุ่น LVDV-1

 

ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับของเหลวต่างๆ เช่น น้ำมันหล่อลื่น, สี, ยา, กาว, อาหาร, เครื่องสำอาง เป็นต้น   

คุณลักษณะเฉพาะ
 • จอ LCD มีไฟ Backlight
 • หน่วยประมวลผล Micro-processor 16 bit
 • ความเร็ว แบบ CVT (ขั้นตอนน้อย)
 • ระบบการทำงาน 9 ปุ่ม
 • ปรับตั้งค่าได้สูงกับระดับน้ำ
 • แท่นวางปรับระดับได้
 • หัววัดอุณหภูมิแบบ RTD
 • อุปกรณ์เสริม – กระเป๋า(L0) หรือ R1 หัวใบพัด , เครื่องพิมพ์ , ซอฟแวร์


หัวข้อต่างๆ บนหน้าจอ
 • หมายเลข ความหนืด และ หัวหมุน
 • ความเร็ว
 • Shear rate
 • ร้อยละของแรงบิด
 • ค่าความหนืดสูงสุดในการแสดงความเร็ว
 • อุณหภูมิ รายละเอียดของบรรจุภัณฑ์
 • 40x35x36 cm 9.5 กิโลกรัม หรือ 9.0 กิโลกรัม

 

 

คุณลักษณะโดยทั่วไป ของเครื่องวัดความหนืด LVDV-1

1. เครื่องวิเคราะห์หาความหนืดของของเหลวแบบ Non-Newtonian เพื่อวิเคราะห์ค่าของอัตรา เฉือน (shear rate) ต่อความเค้นเฉือน (shear stress) จากการหมุนของแกนหมุน

2. สามารถวัดค่าความหนืดได้ในช่วง 12-6,000,000 mPa.S

3. ความเร็วในการหมุน 0.1 ถึง 99.9 r/min (รอบ/นาที)

4. ค่าความแม่นยำในการวัดค่า ± 1 % Full Scale ค่าความแม่นยำในการทำซ้ำ (Repeatability)

   ± 0.5 % Full Scale

5. มีแกนหมุนให้เลือกใช้งานไม่น้อยกว่า 4 อันซึ่งเป็นแกนหมุนชนิด Disc spindle (L2และL3) และแกนหมุนชนิด Cylindrical spindle (L1และL4)

6. สามารถแสดงค่าต่างๆได้บนหน้าจอแสดงผล

                6.1 หมายเลขของหัวเข็ม

                6.2 อุณหภูมิ

                6.3 รอบความเร็วต่อเวลา

                6.4 เปอร์เซ็นต์ของค่าระดับมาตราฐานของการหมุน

                6.6 ค่าความหนืด หน่วย mPa.s

7. สามารถเชื่อมต่อข้อมูลการวิเคราะห์กับคอมพิวเตอร์ ได้ ด้วยพอร์ต RS-232 กับ Software(optional) ได้

8. สามารถป้อนค่าข้อมูลได้โดยปุ่มควบคุมทั้ง 9 ปุ่ม

9.แสดงเปอร์เซ็นต์มาตราฐานเพื่อให้ทราบว่าความเร็วรอบที่ใช้และหัวเข็มที่ใช้เหมาะสมกับงานนั้นๆหรือไม่

10. มี Guard leg เพื่อป้องกันแกนหมุน(Spindle) กระแทกกับส่วนล่างของภาชนะ

11. มีหัววัดอุณหภูมิแบบ RTD Temperature probe 1 อัน

12. ตัวเครื่องสามารถปรับระดับความสูงต่ำเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานได้

13. มีกล่องใส่แกนหมุนหมุน(Spindle box) กล่องใส่เครื่อง(Carrying case)

14. สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์(optional)และสามารถส่งพิมพ์ได้โดยตรงจากตัวเครื่อง

15. มีคู่มือภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อผู้ใช้งานได้ศึกษาและใช้งานได้อย่างถูกต้อง

16. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50/60 Hz


OPTION   CERTIFICATE OF CALIBRATION  (ISO/IEC 17025)
บริการเสริม  รับสอบเทีียบเครื่องวัดความหนืด พร้อมใบรายงานผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 149,832