เครื่องวัดความหนึด / Viscometer

เครื่องวัดความหนืด หรือ Viscosity Meter 

คือเครื่องมือที่ใช้วัดค่าความหนืดของของเหลว ใช้หลักการวัดจากแรงต้านทานที่เกิดขึ้นจากความหนืด และความหนืดสัมพัทธ์ของของเหลว  


ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับของเหลวต่างๆ เช่น น้ำมันหล่อลื่น, สี, ยา, กาว, อาหาร, เครื่องสำอาง เป็นต้น  


 

ความหนืด คือความเสียดทานภายในของของไหล แรงหนืด (viscous force) เป็นแรงต้านการเคลื่อนที่ของของไหลส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ติดกัน ความหนืดมีความสำคัญต่อการไหลของของไหลในท่อ การไหลของเลือดในเส้นเลือด การหล่อลื่นของเครื่องยนต์บางส่วนและเหตุการณ์อื่น ๆ อีกมากมาย

ของเหลวทุกชนิดมีความหนืด (viscosity) ของเหลวที่มีความหนืดมาก จะมีแรงต้านการเคลื่อนที่มาก เรียกว่าแรงหนืด (viscous force) แรงหนืดในของเหลวแต่ละชนิดมีค่าไม่เท่ากัน

วัตถุที่มีความหนืดมาก ก็จะเกิดแรงหนืดน้อย เพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุในของเหลวนั้น แต่เราต้องออกแรงมาก

วัตถุที่มีความหนืดน้อย ก็จะเกิดแรงหนืดมาก เพื่อใช้ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุในของเหลวนั้น แต่เราต้องออกแรงน้อย


ประเภทของเครื่องวัดความหนืด

  • เครื่องวัดความหนืด แบบถ้วย Flow Cup Viscometers
  • เครื่องวัดความหนืด ของเหลวแบบดิจิตอล  Digital Viscometers
Visitors: 149,832