เครื่องวัด pH,TDS,Temp แบบพกพา ยี่ฮ้อ Eutech รุ่น PTTestr 35

คุณลักษณะเครื่องวัดกรดด่าง (pH meter), TDS และอุณหภูมิ แบบปากกากันน้ำ

Brand : EUTECH

Model : PTTestr 35 Multi-Parameter

 

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง PTTestr 35 Multi-Parameter

 • การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 0.0 ถึง 14.00 pH
 • การวัดค่า TDS 0 ถึง 10.00 ppt
 • การวัดอุณหภูมิ 0.0 ถึง 50.0 ºC / 32.0 ถึง 122.0 ºF 
 • คุณลักษณะทั่วไปของเครื่อง PTTestr 35 Multi-Parameter
 • เป็นเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่า TDS และอุณหภูมิ แบบปากกากันน้ำ
 • ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ASIC
 • มีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
 • ได้รับมาตรฐาน IP67 ตัวเครื่องสามารถกันน้ำได้
 • มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE
 • ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และมีศูนย์บริการหลังการขาย
 • รับประกันการใช้งานสำหรับตัวเครื่องเป็นเวลา 1 ปีเต็ม หัววัด 6 เดือน

    CONTACT US ! (02)1934108  (081) 658 9299 , (086) 385 1599  

: sales@ri-instrument.com

 : main
scale

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • pHTestr 10 BNC pH Meter.jpg
  เครื่องวัดกรดด่าง แบบปากกากันน้ำEUTECH รุ่น pHTestr 10 BNC pH Meter Waterproof pHTestr 10 BNC Testr with MTC; BNC connector sensor; ±0.01 pH resolution ...

 • ph10,20,30.jpg
  เครื่องวัดกรดด่าง แบบปากกากันน้ำEUTECH รุ่น pHTestr10 20 30 pH Meterคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง pHTestr10 20 30 pH Meter การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) -1.0 ถึง 15.0 pH คุณลักษณะทั่...

 • SPERA.jpg
  เครื่องวัดกรดด่าง แบบปากกากันน้ำEUTECH รุ่น pHSpear Waterproof pHSpear Testr with MTC; double-junction spear-tip electrode; ±0.01 pH accuracy คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องpHSpear การวั...

 • orptestr10.jpg
  เครื่องวัดค่า ORP(mV) แบบปากกากันน้ำEUTECH รุ่น ORPTestr 10 ORP Meter Waterproof ORPTestr 10 Large Dual Display (-999 to +1000 mV) คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องวัดค่า ORP(mV) แบบปากกากั...

 • PCTester35.jpg
  เครื่องวัดกรดด่าง, ค่าการนำไฟฟ้า และอุณหภูมิ แบบปากกากันน้ำ Multi - Parameter Brand : Eutech Model : PC Testr 35 คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องวัดกรด-ด่าง การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH...
Visitors: 58,331