วิธีการสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้ารุ่น T7E

วิธีการCALIBRATE, ตั้งพิกัดและค่าละเอียด T7+E

   P  0.00

 

 

  d        1

 

 กด ค้างพร้อมเปิดเครื่อง กดไว้จนกว่าหน้าจอจะโชว์  99999 ค้างแล้วปล่อย หน้าจอโชว์                            

 กด  เพื่อเลือกค่าละเอียด (1, 2, 5, 10, 20, 50)  เมื่อเลือกค่าละเอียดได้แล้วกด เพื่อเป็นการบันทึกค่าละเอียด หน้าจอโชว์                             

      FULL

 

กด   เพื่อเป็นการกำหนดจุดทศนิยม เมื่อเลือกได้ตามต้องการแล้ว กด เพื่อยืนยัน หน้าจอโชว์  

  No  Load

 

กด  เพื่อตั้งพิกัด (กด  เพื่อเลื่อนหลัก, กด  เพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข) เมื่อตั้งพิกัดเรียบร้อยแล้ว กด เพื่อยืนยัน หน้าจอโชว์                            

       End

 

 

  Ad  Load

 

กด เพื่อทำการ CAL ZERO กด หน้าจอโชว์                          

กด  เพื่อเลือกพิกัดที่ต้องการวางตุ้ม  แล้ววางตุ้มตามที่ตั้งไว้  กด หน้าจอโชว์                            

 เป็นการเสร็จสิ้นการ CALIBRATE

  1. กด  เพื่อเป็นการกลับสู่โหมดการชั่งปกติ

 

Visitors: 72,306