303C Thermo Hygrometer / เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น

303C Thermometer Hygrometer

 • เครื่องวัดอุณหภูมิ 2 จุด และความชื้น 
 • แสดงผลแบบ ดิจิตอล LCD ขนาดใหญ่
 • แสดงค่าอุณหภูมิ ความชื้น และ เวลา
 • สามารถบันทึกค่า ต่ำสุด สูงสุด ของการวัดค่าได้
 • เลือกโหมดการแสดงเวลาเป็น 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมงได้
 • เลือกหน่วยวัดอุณหภูมิ เป็น องศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนไฮซ์ ได้
 • ตั้งเวลาเตือนได้
 • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ ตั้งโต๊ะ หรือ แบบแขวน 

 

 

คุณสมบัติของเครื่อง

 • อุณหภูมิ +/-1C (1.8F)
 • ความชื้น +/-5%RH (50-80%RH) 
 • ค่าความละเอียดในการวัดความชื้น 1%RH
 • แบตเตอรี่ 1.5V ขนาด AAA 1 ก้อน
 • ขนาดเครื่อง 100 x 108 x 20 มิลลิเมตร
 • คุณสมบัติทางด้านเทคนิค : Specification
 • ช่วงวัดอุณหภูมิ -50 ถึง +70 C (-58 ถึง 158 F)
 • ค่าความละเอียดในการวัดอุณหภูมิ 0.1C (0.1F)
 • ช่วงวัดความชื้น 10% ถึง 95%RH
Visitors: 72,306