TOK - Dial Torque Wrenches / ประแจปอนด์แบบหน้าปัทม์ 2 เข็ม

Dial Indicator Torque Wrenches / ประแจปอนด์แบบหน้าปัทม์ 2 เข็ม

ฺBrand : Kanon ( Made in Japan)

Code :
60TOK , 120 TOK, 300TOK , 700TOK , 1400TOK , 2000TOK ,
N6TOK, N12TOK , N30TOK, N70TOK , N140TOK , N200TOK


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


  • QLK.jpg
    ADJUSTABLE , RATCHET TORQUE WRENCHES ประแจปอนด์แบบปรับตั้งแรงขัน หัวฟรีซ้าย-ขวา BRAND : BESTOOL KANON (MADE IN JAPAN) MODEL : QLK 30QLK ,60QLK ,120QLK ,230QLK ,250QLK ,450QLK ,500Q...

  • TK_Tension_Gauge.jpg
    Tension Gauge / เครื่องวัดแรงตึง เส้นลวด ด้าย สายไฟKanon ( Made in Japan)Model : TK10 ,TK30, TK50 , TK110 , TK200 , TK300 ,TK500 ,TK1000 ,TK1500 ,TK2000 ,TK2500 ,TK3000 ,TK4000 ,TK...
Visitors: 147,995