เครื่องวัดความตึงลวด - เส้นด้าย (Dial Tension Meter)

SHIMPO - Dial Tension Meter 

Code :  ZF2-5, ZF2-10, ZF2-20, ZF2-30, ZF2-50, ZF2-100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitors: 79,656