เครื่องถ่ายภาพความร้อน

IRTEK Ti160 THERMOSCAN 
เครื่องถ่ายภาพความร้อน

ย่านการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 350C
ใช้เซนเซอร์จับภาพแบบ Cmos 1.3 ล้าน Pixels
มาตรฐานป้องกันน้ำขผุ่น IP65
มีโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์และทำรายงานผลการวัด

ใช้เซนเซอร์จับภาพแบบ Cmos 1.3 ล้าน Pixels

เก็บข้อมูลในSD Card สูงสุด 16GB
เก็บไฟล์ภาพเป็น JPEG

Visitors: 149,832