Thickness Gauge (TECLOCK , PEACOCK , KROEPLIN)

THICKNESS GAUGE  (เครื่องวัดหนาบาง)

เครื่องวัดความหนาคุณภาพสูง ยี่ฮ้อ Peacock , Teclock , Kroeplin ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น
มีหลากหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ทุการวัด เช่น วัดความหนาถุงพลาสติก ,วัดความหนากระดาษ , วัดความหนากระจก  อื่นๆ ตามความต้องการ มีปากวัดหลากหลายรูปแบบ 

โทรปรึกษาในการเลือกใช้เครื่องมือก่อนตัดสินใจ

โทร 086-3851599 , 02-1934108
Email : sales@ri-instrument.com ; sales@mainscale.com
Line ID : mainscale , 0816589299


 

Visitors: 149,833