โต๊ะหินสำหรับวางเครื่องชั่ง

โต๊ะหินสำหรับวางเครื่องชั่ง / Table for Digital Balance

  • เป็นโต๊ะหินสำหรับวางเครื่องชั่ง มีความหนาแน่นสามารถป้องกันการสั่นสะเทือน                    ที่จะมารบกวนการชั่งได้
  • ทำด้วยหินขัด ปูพื้นด้านบนด้วนหินแกรนิต มีความหนาของพื้นโต๊ะรวม 80 มม.                      มีความมั่นคงแข็งแรงไม่ยุบตัว แอ่นหรือเอียง
  • ขาโต๊ะทั้งสองข้างทำด้วยหินขัดเรียบ มีท่อโลหะยึดทั้งด้านในและด้านนอก
  • มียางรองกันสะเทือน 
Visitors: 67,490