ตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ 1กก -200 กก


Cast Iron Weights /ตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ

Class M1 , M2    (กรณีไม่รวมใบ Certificate ตุ้มจะอยู่ใน Class M2)

ขนาดมาตรฐาน / Norminal Range

  • 200 kg
  • 100 kg
  • 50 kg
  • 20 kg
  • 10 kg
  • 5 kg
  • 2 kg
  • 1 kg

ติดต่อสอบถาม 02-1934108 , 086-3851599

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 133,120