ตุ้มน้ำหนักทองเหลืองชุบโครเมี่ยมแบบเซ็ทBrass Weights Quenching by Chromium Set 

ตุ้มน้ำหนักทองเหลืองชุบโครเมี่ยมแบบเซ็ท

Class M1 (Refer OIML R111 M1)

Set 10 kg

50 mg - 5 kg

5,2,1,1 kg

500,200,100,100,50,20,1010,5,2,2,1 g

500,200,200,100,50 mg

21 ea/ set

Set 6 kg

50 mg - 2 kg

2,2,1 kg

500,200,100,100,50,20,10 10,5,2,2,1 g

500,200,200,100,50 mg

20 ea/ set

Set 5 kg

50 mg - 2 kg

2,1,1 kg

500,200,100,100,50,20,10 10,5,2,2,1 g

500,200,200,100,50 mg

20 ea/ set

Set 4 kg

50 mg - 2 kg

2,1 kg

500,200,100,100,50,20,10 10,5,2,2,1 g

500,200,200,100,50 mg

19 ea/ set

Set 2 kg

50 mg - 1 kg

1 kg

500,200,100,100,50,20,10 10,5,2,2,1 g

500,200,200,100,50 mg

18 ea/ set

Set 1 kg

50 mg - 500g

500,200,200,100,50,20,20 10,5,2,2,1 g

500,200,200,100,50 mg

17 ea/ set

Set 500g

50 mg - 200g

200,100,100,50,20,10,10,5,2,2,1g

500,200,200,100,50 mg

16 ea/ set

Set 200g

50 mg - 100g

100,50,20,10,10,5,2,2,1 g

500,200,200,100,50 mg

14 ea/ set

Set 100g

50 mg - 50g

50,20,10,10,5,2,2,1 g

500,200,200,100,50 mg

13 ea/ set


ติดต่อสอบถาม  โทร  02-1934108 , 086-3851599 , 086-3043029 , 081-6589299

Email : sales@ri-instrument.com ; sales@mainscale.com


 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 149,833