เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ HT-902

เครื่องวัดอุณหภภูมิอัตโนมัติ รุ่น HT-902

ช่วงการวัด 32 - 42.5 องศาเซลเซียส 

ระยะการวัด 3 - 5 ซม.

ทำงานโดยเซนเซอร์อินฟราเรดที่มีความแม่นยำสูง สินค้าถูกออกแบบมาเพื่อวัดอุณหภูมิและลดการสัมผัสและการแพร่เชื้อไวรัสระหว่างบุคคลใขขณะวัดอุณหภูมิ มีไฟแสดงผลพร้อมเสียงเตือน พร้อมปริ้นท์สติกเกอร์Visitors: 98,018