เครื่องวัดกรดด่าง ORP(mV)

เครื่องวัดค่า ORP(mV)  แบบปากกากันน้ำ
EUTECH รุ่น ORPTestr 10 ORP Meter

Waterproof ORPTestr 10 Large Dual Display (-999 to +1000 mV)

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องวัดค่า ORP(mV)  แบบปากกากันน้ำ

  •    การวัดค่า ORP  -999 ถึง 1000 mV 

 
คุณลักษณะทั่วไปของเครื่องวัดค่า ORP(mV)  แบบปากกากันน้ำ

  •  เป็นเครื่องวัดค่า ORP  แบบปากกากันน้ำ
  •  ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ASIC 
  •  ได้รับมาตรฐาน IP67 ตัวเครื่องสามารถกันน้ำได้  
  •  มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power-Off) 
  •  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE 
  • ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และมีศูนย์บริการหลังการขาย
  •  รับประกันการใช้งานสำหรับตัวเครื่องเป็นเวลา 1 ปีเต็ม
Visitors: 45,285